NOD
NOD32
NOD 32
NOD32
NOD
NOD 32
NOD32
NOD

Aktualizacja systemu

Skuteczność i niezawodność każdego programu antywirusowego w znacznej mierze zależy od regularnej aktualizacji. Pierwszą aktualizację należy wykonać niezwłocznie po zainstalowaniu programu.

Aktualizacja systemu NOD32 może odbywać się w trybie "on-line" przez Internet lub z lokalnej sieci komputerowej oraz (w przypadku komputerów niepodłączonych do sieci) z płyty CD. Sposób aktualizacji programu ESET NOD32 Antivirus z lokalnej sieci komputerowej został opisany w Instrukcji Użykownika. Aktualizacja w trybie "on-line" odbywa się za pośrednictwem Internetu z jednego z serwerów aktualizacyjnych (niezbędne jest aktywne połączenie z Internetem!).

Domyślną opcją aktualizacji jest Wybierz automatycznie. Pogram aktualizuje się z pierwszego serwera aktualizacyjnego znajdującego się na liście, a w przypadku napotkania problemów z połączeniem, automatycznie przełączy się do kolejnego serwera. Wszytkie informacje o błędach aktualizacji zapisywane są w Dzienniku zdarzeń.
Do aktualizacji niezbędne jest posiadanie nazwy użytkownika oraz hasła, które zostaną przesłane po zarejestrowaniu oprogramowania (patrz strona Rejestracja użytkownika). lub dostarczone wraz z certyfikatem.

Konfiguracja opcji aktualizacji jest możliwa w zakładce Aktualizacja w konsoli systemu NOD32. Przed dokonaniem aktualizacji należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło oraz ustawić sposób łączenia się komputera z Internetem (LAN/stałe łącze lub modem). Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk Akutalizuj teraz, aby zaktualizować program.
NOD32
nod32
NOD32 - Stawiaj na jakość!
Którą Ofertę Wybrać? Sprawdź Nas!
Świetne Ceny, Profesjonalna Obsługa.
www.nod32.atcomp.pl